Archive for Styczeń 2012

Oceny pracowników   Leave a comment

Każdy pracownik samorządowy jest obecnie poddawany ocenie, bezpośrednio przez własnego przełożonego. Ocena pracowników samorządowych odnosi się do określenia umiejętności na podstawie kryteriów obowiązkowych, oraz kryteriów wybranych przez samego przełożonego. O ile pracobiorca uzyska pierwszą negatywną ocenę, w czasie nie krótszym aniżeli trzy miesiące jest zobligowany ponownie się jej poddać. W przypadku dostania drugiej złej oceny, zakańczana jest z umowa o prace z zachowaniem okresów wypowiedzenia.
Periodyczna ocena pracowników samorządowych, powinna być przeprowadzona w czasie nie dłuższym od dwóch lat, i nie prędzej niż 6 miesięcy. By przeprowadzić taką ocenę, używa się specjalnego arkusza oceny pracownika, który przyszykowany jest przez kierownika jednostki samorządowej, a przeprowadzany przez przełożonego.
Nadanie oceny poprzedzane jest konwersacją z danym pracownikiem, na przestrzeni której omawia się tok pracy w okresie podlegającym ocenie.
Od zdobytej oceny, pracownik samorządowy ma możliwość odwołać się w okresie 7 dni od jej doręczenia. Na odzew na złożone odwołanie należy czekać do 14 dni, natomiast w przypadku uwzględnienia odwołania, ocena pracowników rozpatrywana jest kolejny raz.

Reklamy

Posted Styczeń 2, 2012 by eklara in Uncategorized